ETRS89-TM35FIN -karttaprojektiokonversiot

2013-04-29 (Päiv. 2021-02-18)

Suomalaisissa Maanmittauslaitoksen kartoissa käytetään ETRS-TM35FIN -karttaprojektiota, ja sen koordinaatisto poikkeaa tutusta maantieteellisestä koordinaattijärjestelmästä (leveys- ja pituusasteet). UTM (Universal Transverse Mercator) -järjestelmässä koordinaatit esitetään metreinä, leveyskoordinaatit (N, northing) etäisyydestä päiväntasaajalta, pituuskoordinaatit (E, easting) keskimeridiaanista itää kohti (johon tässä projektiossa lisätään ns. valeitä, 500 km, jotta koordinaatit pysyisivät positiivisina Suomen alueella.)

Maanmittauslaitos on avannut kattavan valikoiman digitaalisia kartta-aineistoja vapaaseen kehitys- ja jatkokäyttöön. Tähän aineistoon soveltuvat koordinaatiojärjestelmien muunnoskaavat ovat vuorostaan saatavilla JHS-jaoston julkaisussa "JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako". Tämä PHP-kirjasto perustuu tähän julkaisuun ja sen esimerkkeihin.

PÄIVITYS 2021-02-18 - JHS 154 on vanhentunut, ja sen korvaa "JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako". Tämä sivu käsittelee vain Poikittainen Mercator-projektion mukaista koordinaattikonversiota geodeettisten ja tasokoordinaattien välillä (ETRS-TM35FIN - EUREF-FIN-GRS80). Muunnoskaavat ovat kuitenkin pysyneet samoina. Lisäksi, jos esim. pinta-alatarkkuus on tärkeä, kannattaa tutustua JHS 197 -julkaisun ja sen liitteiden lisäinformaatioon.

Yleisestikin tarkkuus vaihtelee mittaus- ja muunnosmenetelmistä riippuen. Esimerkiksi GPS-järjestelmän käyttämän WGS84:n ja ETRS-TM35FIN välinen ero Suomessa on noin 80 cm luokkaa, ja se kasvaa vuodessa 2.0-2.5 cm alueesta riippuen Euraasian mannerlaatan liikkumisen myötä. Tarkkuus on kuitenkin yleensä hyvin riittävä arkipäiväisiin toimiin, mutta jos erityistä tarkkuutta vaaditaan, pitää eri lähteistä syntyvät virheet ottaa huomioon, niin paikan kuin ajankin suhteen.

Leveysaste : N (Esim. 60.3851)
Pituusaste : E (Esim. 19.8481)
Tulos:Pohjoiskoord. (N) : m (Esim. 6715706.38)
Itäkoord. (E) : m (Esim. 106256.36)
Tulos:
PHP-kirjasto suorittaa muunnokset desimaalimuotoisista leveys- ja pituusasteista tasokoordinaateiksi, ja takaisin. Mukana on myös testifunktio, jolla voi varmistaa ettei laskennassa tapahdu virheitä esim. käyttöympäristöstä johtuen.

Käyttöesimerkki:

include("koord_proj.php");

$muunnos = koordTG(6715706.37705, 106256.35958); // N, E
$leveysaste = $muunnos['lev'];
$pituusaste = $muunnos['pit'];

$muunnos = koordGT(60.385106872, 19.848136769); // Lev, pit
$northing = $muunnos['N'];
$easting = $muunnos['E'];

echo ("Tulokset: $leveysaste, $pituusaste, $northing, $easting");
// Tulokset: 60.38510687197, 19.848136766751, 6715706.37704, 106256.3597039

Kirjaston testifunktio

Lataa

Lataa koord_proj.php [ZIP, 4 kB] - Vapaasti käytettävissä ilman toimintatakuuta.Linkit

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
 • JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
 • JHS 154 - ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot ... (Vanhentunut, saatavilla: Wayback Machine)

  Maanmittauslaitos
 • Maanmittauslaitos
 • Ilmaiset aineistot
 • Paikkatietoikkuna ("Koordinaattimuunnokset" valikosta)
 • Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu - ETRS89, EUREF-FIN (Maantieteellinen 2D) <-> ETRS89, ETRSTM35FIN (Taso)

  Wikipedia
 • ETRS-TM35FIN
 • EUREF-FIN
 • UTM-projektio
 • [Eng.] Universal Transverse Mercator coordinate system  Yhteys

  Kommentit osoitteeseen loukko (ät) loukko (piste) net.


  In English?

  This mostly concerns about converting Finnish free map material coordinate systems from UTM metric to degrees, and back. If you're interested in translated library, send a message to loukko (ät) loukko (dot) net.