ETRS89-TM35FIN -karttaprojektiokonversiot

2013-04-29

Suomalaisissa Maanmittauslaitoksen kartoissa käytetään ETRS-TM35FIN -karttaprojektiota, ja sen koordinaatisto poikkeaa tutusta maantieteellisestä koordinaattijärjestelmästä (leveys- ja pituusasteet). UTM (Universal Transverse Mercator) -järjestelmässä koordinaatit esitetään metreinä, leveyskoordinaatit (N, northing) etäisyydestä päiväntasaajalta, pituuskoordinaatit (E, easting) keskimeridiaanista itää kohti (johon tässä projektiossa lisätään ns. valeitä, 500 km, jotta koordinaatit pysyisivät positiivisina Suomen alueella.)

Maanmittauslaitos on avannut kattavan valikoiman digitaalisia kartta-aineistoja vapaaseen kehitys- ja jatkokäyttöön. Tähän aineistoon soveltuvat koordinaatiojärjestelmien muunnoskaavat ovat vuorostaan saatavilla JHS-jaoston julkaisussa "JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako". Tämä PHP-kirjasto perustuu tähän julkaisuun ja sen esimerkkeihin.

Leveysaste : N (Esim. 60.3851)
Pituusaste : E (Esim. 19.8481)
Tulos:Pohjoiskoord. (N) : m (Esim. 6715706.38)
Itäkoord. (E) : m (Esim. 106256.36)
Tulos:
PHP-kirjasto suorittaa muunnokset desimaalimuotoisista leveys- ja pituusasteista tasokoordinaateiksi, ja takaisin. Mukana on myös testifunktio, jolla voi varmistaa ettei laskennassa tapahdu virheitä esim. käyttöympäristöstä johtuen.

Käyttöesimerkki:

include("koord_proj.php");

$muunnos = koordTG(6715706.37705, 106256.35958); // N, E
$leveysaste = $muunnos['lev'];
$pituusaste = $muunnos['pit'];

$muunnos = koordGT(60.385106872, 19.848136769); // Lev, pit
$northing = $muunnos['N'];
$easting = $muunnos['E'];

echo ("Tulokset: $leveysaste, $pituusaste, $northing, $easting");
// Tulokset: 60.38510687197, 19.848136766751, 6715706.37704, 106256.3597039

Kirjaston testifunktio

Lataa

Lataa koord_proj.php [ZIP, 4 kB] - Vapaasti käytettävissä ilman toimintatakuuta.Linkit

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
 • JHS 154 - ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot ...

  Maanmittauslaitos
 • Maanmittauslaitos
 • Ilmaiset aineistot
 • Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu - ETRS89, EUREF-FIN (Maantieteellinen 2D) <-> ETRS89, ETRSTM35FIN (Taso)

  Wikipedia
 • ETRS-TM35FIN
 • EUREF-FIN
 • UTM-projektio
 • [Eng.] Universal Transverse Mercator coordinate system  Yhteys

  Kommentit osoitteeseen loukko (ät) loukko (piste) net.


  In English?

  This mostly concerns about converting Finnish free map material coordinate systems from UTM metric to degrees, and back. If you're interested in translated library, send a message to loukko (ät) loukko (dot) net.